Flutter升级到指定版本

一、通过命令:

1
2
3
4
5
6
7
查看版本: flutter --version
检查环境:flutter doctor
查看渠道:flutter channel
切换渠道(stable, beta, dev, master):flutter channel stable
升级到最新版本:flutter upgrade
升级到指定版本:flutter upgrade v2.5.0
回退到指定版本:flutter downgrade v2.5.0

二、通过git回退版本:

1、进入flutter github找到要回退的版本


2、cd进入到存放flutter sdk目录,运行回退指令 git reset –hard [commit_id]

例如-> git reset –hard 4cc385b4b84ac2f816d939a49ea1f328c4e0b48e

3、查看flutter版本

查看版本-> flutter doctor 或者 flutter –version

坚持原创技术分享,您的支持将鼓励我继续创作!